Aandacht voor de samenhang

Aandacht voor
de samenhang

Gezondheid

Werkplekonderzoek

Wanneer medewerkers gezondheidsklachten hebben die werkgerelateerd zijn, adviseert de bedrijfsarts een werkplekonderzoek. In een werkplekonderzoek bekijkt Zwiers prevent alle aspecten in hun samenhang; Zwiers prevent heeft expertise in huis op het terrein van veiligheidskunde, verpleegkunde, anatomie, fysiologie, ergonomie en gezondheid in organisatie en werk (kantoor en productie).

Na dit onderzoek brengt Zwiers prevent een concreet advies uit waar werknemer en werkgever hun voordeel mee kunnen doen.

Als werkgever kunt u zelf het initiatief nemen voor een (preventief) werkplekonderzoek. Op die manier zijn gezondheidsklachten, verminderde productiviteit en uitval te voorkomen.

 

Metingen

Zwiers prevent onderzoekt en meet in de werksituatie blootstelling aan (onder meer) schadelijk geluid, hand-arm- en lichaamstrillingen, biologische agentia, gevaarlijke stoffen en binnenklimaatfactoren. Na een grondige analyse van meetwaarden ontvangt u een helder gesteld advies.

Soms is actie noodzakelijk. Als de metingen hiertoe aanleiding geven, ondersteunt Zwiers prevent bij de implementatie van praktisch toepasbare beheersmaatregelen waarbij eerst wordt gekeken naar de bron (arbeidshygiënische strategie).

Zo helpt Zwiers prevent u bij het opstellen van beleid en het geven van voorlichting.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO is een goed instrument om de gezondheid en de vitaliteit van uw organisatie te verbeteren. Het onderzoek signaleert gezondheidsrisico’s die samenhangen met het werk. Het geeft inzicht in de werkomstandigheden, gezondheid en fitheid van uw werknemers.

Het PMO richt zich op de algemene gezondheid en fitheid van de medewerkers, mogelijke invloeden van (schadelijk) geluid, fysieke belasting in het werk, werkstress en leefstijlfactoren.

Zwiers prevent werkt in het PMO samen met de bedrijfsarts en andere professionals zoals fysiotherapeuten en arbeids- en organisatiekundigen. Keuringen worden uitgevoerd door gespecialiseerde professionals, zoals een audiometrist en fysiotherapeut.

Zwiers prevent gezondheid