Minder verzuim, minder kosten

Minder verzuim,
minder kosten

Verzuim

Verzuimbegeleiding

Als er een medewerker uitvalt, heeft iedereen profijt van een spoedig herstel. Een goede verzuimbegeleiding bekort de tijd dat de werknemer niet inzetbaar is. Wat een enorme besparing!

Re-intergratie

Aan de basis voor een succesvolle re-integratie liggen een goede diagnose en een concreet plan van aanpak. Voor een helder plan van aanpak zorgt Zwiers prevent. Heel belangrijk zijn goede afspraken over wie wat gaat doen, zodat de verwachtingen eenduidig zijn.

In re-integratietrajecten is de communicatie cruciaal. Zwiers prevent garandeert transparantie. Dit zorgt ervoor dat werkgever en werknemer een gelijk beeld hebben van het doel, de inzet en de acties.

Casemanagement

Heeft u als werkgever te maken met (dreigend) langdurig verzuim? Dan neemt Zwiers prevent de rol van casemanager op zich. De casemanager is de functionaris van de verzuimbegeleider.

De casemanager van Zwiers prevent is een uitkomst voor de hr-manager die behoefte heeft aan ondersteuning bij verzuimvraagstukken én voor werkgevers die geen hrm-organisatie hebben.

Zwiers prevent coördineert als casemanager de re-integratie en bewaakt de voortgang. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer gedurende twee jaar (104 weken) van verzuim en stemt de begeleiding af op de behoefte van de organisatie. De inspanningen van Zwiers prevent zijn gericht op een zo snel mogelijke werkhervatting (zoals bedoeld in de Wet verbetering poortwachter), uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen.

Arbeidskundig onderzoek

Bij langdurig verzuim is arbeidskundig onderzoek onderdeel van de re-integratie. Wettelijk moet dit voor het einde van het eerst ziektejaar plaatsvinden.

Vaak is zo lang wachten echter helemaal niet nodig. Want waarom het hele jaar afwachten wanneer al vroeg duidelijk is dat er mogelijkheden op een ander vlak liggen of als er twijfel bestaat over de inzetbaarheid? Zwiers prevent zet in samenwerking met de bedrijfsarts de arbeidsdeskundige bij voorkeur éérder in.